De Feeks Nijmegen van 1977 - heden

"Er was in Nijmegen in 1977 geen vrouwenboekhandel, geen vrouwenkafee dat elke dag geopend was, laat staan dokumentatiecentrum. Voor de broodnodige feministische literatuur reisden we naar de vrouwenboekwinkel in Utrecht of Amsterdam, of konden we in mindere mate terecht bij de linkse boekhandel De Oude Mol. Het Derde Wereld Centrum Nijmegen had een bescheiden dokumentatie en voor meer uitgebreide informatie moesten we naar het IAV (Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging) in Amsterdam. Wat het kafee betreft: alleen op woensdagavonden konden we elkaar ontmoeten op de vrouwenavond in Café de la Paix en verder waren er de maandelijkse baravonden van het pas geopende Vrouwencentrum.
Het was dan ook duidelijk dat, toen in juni 1977 zes vrouwen het initiatief namen om een vrouwenboekwinkel te beginnen, de behoefte daaraan groot was. Spoedig kwamen daar de andere 'poten' bij: kafee, dokumentatiecentrum en later de Kulturele Klup. Enkele maanden na de eerste bijeenkomst vonden we een pand [een voormalige drankenhandel aan de Eiermarkt] dat geschikt was om de hele Feeks te herbergen. Op 21 november 1977 opende de boekhandel haar deuren en op 21 januari 1978 volgde het kafee. In september 1978 ging het dokumentatiecentrum van start in de kelder van het pand. Dit alles kwam tot stand door persoonlijke leningen, giften, een lening van de brouwerij en een van de bank en door de kostenbesparende inzet van veel vrouwen."

[Ineke van Mourik, uit: De Feeks, een spannend bedrijf in woord en beeld; over vijf jaar vrouwenkultuur, 1983]

oprichtings affiche Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks

november 1977: Vrouwenboekhandel De Feeks aan de Eiermarkt te Nijmegen. Later heet het hier Ridderstraat. Op de deur hangt onderstaand affiche.


oprichtings affiche Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks

1977: het handgemaakte oprichtingsaffiche van de Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks

Hoe het verder ging...

Mei 1986 moet kafee De Feeks alweer haar deuren sluiten. Het bezoek is te weinig om het kafee draaiende te houden.

In 1982 komt dok De Feeks de kelder uit en kraakt een historisch pand tegenover kafee De Feeks: Anthoniusplaats 1. Eind 1986 kan het dokumentatiecentrum, na een renovatie door de gemeente, de benedenverdieping van het pand huren. December 2011, na 33 jaar, moet ook dok De Feeks sluiten, de provinciale en gemeentelijke subsidies zijn gestopt. Een deel van de waardevolle boekencollectie gaat naar de Nijmeegse Openbare Bibliotheek, daar staat sindsdien een 'Feekskast'. Lesbisch Archief Nijmegen neemt alle Nijmeegse vrouwengeschiedenis in beheer. Plus het archief van de Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks zelf.

Boekhandel De Feeks verhuist in 1984 naar de Van Welderenstraat in het centrum van Nijmegen. De boekhandel wordt eind 2007 overgenomen door een mannenstel. Boekhandel De Feeks is gespecialiseerd in homo-, lesbische en vrouwenliteratuur en tot op heden alive and kicking.